Virksomhedsinformation


Strategisk udvikling behøver ikke at være en lang, kompliceret og kostbar proces.
Strategisk udvikling tager udgangspunkt i din virksomheds nuværende situation og aktuelle status.

Helt grundlæggende tager vi temperaturen på din virksomhed. Derefter udarbejder vi en konkret analyse af tilstanden samt mulighederne i virksomheden. 

På baggrund af analysen kommer vi med forslag til mulige tiltag samt en handlingsplan for at udvikle din virksomhed yderligere strategisk.

Ramby & Partners strategikonsulent deltager som regel i en kortere eller længere periode i virksomhedens daglige drift og kigger nærmere på eksempelvis;

  • Hvor henter virksomheden sin omsætning
  • Hvilke interne styrker og svagheder findes der i virksomheden
  • Hvilke muligheder og potentiale har virksomheden
  • Hvilke trusler og risici står virksomheden eventuelt overfor
  • Hvilke kompetencer råder virksomheden over og hvilke skal måske tilføres
  • Hvor bevæger branchen sig hen
  • Hvad gør virksomhedens konkurrenter
  • Hvilke fokusområder skal prioriteres
  • Hvordan implementerer virksomheden nye tiltag, nye processer mm.

En af vores strategikonsulenter deltager meget gerne i et indledende og uforpligtende møde.